[Dette er Alécs egne karakterbeskrivelser, slik han selv ønsket dem utgitt før sin død. For å unngå det uungåelige spetakkelet som ville ha fulgt, valgte forlaget å grave skissene dypt ned i en skuff hvor de har ligget inntil nylig. Dette er den første offentlige publiseringen av følgende tekster og tegninger. Ordet 'succubus' har jeg valgt å oversette med 'homoseksuell' (både som adjektiv og substantiv) fordi det som oftest var slik dette ordet ble anvendt i Alécs idiolekt. Jeg vurderte slanguttrykk som 'homse' eller 'bøg', men siden ordet sjelden ble brukt i noen spesifikt negativ sammenheng valgte jeg en mer nøytral oversettelse. I noen sammenhenger har jeg beholdt ordene 'triviell' og 'trivialitet' som i originalteksten, selv om Aléc som oftest benyttet dem som en poetisk erstatning for, henholdsvis, 'seksuell' og 'seksualitet'. - o.p.]

tilbake