Om verket
Etter mye juridisk om og men har evilidealism.net overtatt de eksklusive rettighetene til å oversette den ondskapsfulle tegneserien Une âme ordinaire og distribuere stripene over Internett (dokumentasjon tilgjengelig i vårt arkiv; for bekreftelse, besøk våre kontorer.) Verket er skrevet av den franske dikteren Aléc som var både elsket og hatet i sin samtid. Selv om tegneserien skapte stor kontrovers da den først ble utgitt i 1878, er det i dag kun kjent i perifere teoretiske kretser, og derfor gleder det oss stort å ha denne unike muligheten til å eksponere et nytt og ferskt publikum for det profetiske mesterverket vi har valgt å kalle Hverdagssjelen.

Vi har valgt å publisere verket i mer eller mindre jevne doser, så dropp innom en gang i blant for å unngå å gå glipp av noe. Tolkning og kritikk basert på manifestet om Ondskapens Idealisme vil muligens også tilføyes ved et senere tidspunkt.
OBS: Merk at, grunnet kvaliteten på de originale skissene, så har stripene gjennomgått noe digitalt vedlikeholdsarbeid. Innhold eller utforming har ikke blitt forandret, men noen rekonstruksjoner måtte til i skadede originaler.

Om forfatteren
Aléc, som insisterte på å aldri omtales med noe mer enn sitt etternavn, var blant de mest omstridte kunstnerne i Frankrike på midten av 1800-tallet. Som selverklært misantrop valgte han å bosette seg i en forlatt grisebinge i utkanten av Paris og hevdet ved flere anledninger at han anså det som en umulighet å produsere kunst i andre omgivelser. Blant Alécs mest beryktede prestasjoner, i tillegg til Une âme ordinaire, er den journalistiske retningen Ukvalifisert dokumentasjon som i hovedsak gikk ut på å rapportere nyheter om emner man ikke forsto eller kjente ved å fantasere fram den informasjonen som manglet.

Om oversetteren
Oversetteren vi har brukt er Jon G. Paulsen, hovedfagsstudent i fransk, som har gjort et grundig arbeid med å konstruere en moderne, norsk versjon av storverket uten å gå på tvers av poetens ideer og hensikter slik den normaliserte tolkningen beskriver dem. Paulsen har ikke tidligere arbeidet med oversettelse av lyrikk, men avla desember 1996 hovedfagseksamen i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, og oppgaven hans sammenliknet forskjellige tolkninger av nettopp Une âme ordinaire fra et utvalg kritiske retninger. Eventuelle kommentarer Paulsen måtte ha til tekstene er markert med klammer og vil plasseres øverst på hver av sidene.

OBS: Dersom du ønsker å få tilgang til de originale stripene må du kontakte Maison Aléc-stiftelsen i Paris. Henvendelser til evilidealism.net angående dette vil bli ignorert. Andre spørsmål om eller kommentarer til tegneserien kan sendes til ameordinaire@evilidealism.net.

tilbake